Start seizoen 2020/2021

Beste leden en ouders van leden,

Aankomende week beginnen we aan een nieuwe competitie. Dat brengt helaas nog steeds extra maatregelen, adviezen en afspraken met zich mee. Als bron hanteren wij het Sportprotocol van de NOCNSF. We proberen alles in deze brief voor u op een rijtje te zetten.


Algemeen
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:
• heeft u klachten, ook als deze mild zijn: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen

Trainingen
Jeugdteams

De trainingen van de jeugd kunnen grotendeels opgepakt worden zoals er voorheen getraind werd. Zij dienen nog wel 1,5 meter afstand te bewaren van de trainsters.
De kleedkamers kunnen weer in gebruik genomen worden. Na de training mag er ook gedoucht worden.

Senioren
Senioren mogen tijdens een training binnen de 1,5 meter komen wanneer dit expliciet nodig is voor de oefening. Er wordt wel geadviseerd om deze oefeningen zo kort mogelijk te laten duren.
De kleedkamers kunnen weer in gebruik genomen worden, mits de leden 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Wij voorzien dat we met de trainingen geen extra kleedlokaal moeten openen. Mocht dit wel nodig zijn, kan het kleedlokaal voor de gasten geopend worden.
Na afloop van de trainingen moeten de materialen gereinigd worden. We vragen of elk team hier zijn eigen verantwoordelijkheid voor wil nemen, onder leiding van de trainster.

Wedstrijden
Thuiswedstrijden
De jeugdteams spelen op de meeste zaterdagen gezamenlijk hun thuiswedstrijden. De tijden waarop de wedstrijden beginnen, zorgen ervoor dat de kleedlokalen meestal door één team bezet zijn. Gedurende de eerste wedstrijd, zullen de speelsters van de volgende wedstrijd arriveren. We vragen iedereen om met één team één kant te kiezen van de kleedlokalen.

Op zondag is dit anders; er is een mogelijkheid dat het team dat als eerste een wedstrijd speelt, na het spelen van hun wedstrijd, even moet wachten wanneer het andere team nog in de kleedkamer zit.
Daarnaast moeten de senioren zich verspreiden over de gehele ruimte om de 1,5 meter zo veel mogelijk te kunnen handhaven.
Na de wedstrijd kan er gedoucht worden, maar we vragen wel om dit zo snel mogelijk te doen en alles weer netjes achter te laten. Zo voorkomen we dat de kleedlokalen onnodig vol zitten.
Er zal op zaterdag ook iemand aanwezig zijn als aanspreekpunt/coördinator. Op zondag regelen de senioren zelf dat de tegenstanders op de hoogte zijn van de afspraken.

Uitwedstrijden
Het vervoer naar uitwedstrijden met mensen uit een ander huishouden is toegestaan. Wij volgen hierin het advies van het RIVM om dan wel een mondkapje te dragen. Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Wij kunnen niet inzien hoe andere verenigingen maatregelen treffen omtrent de toestroom van mensen of bijvoorbeeld de bezetting van kleedlokalen en douches. Wij gaan er vanuit dat iedere vereniging haar best doet om alles zo duidelijk mogelijk te maken.
Voor de ouders verzorgen de vraag om deze afspraken en regels met uw dochter te bespreken zodat zij voor aanvang van de trainingen op de hoogte zijn.
Mochten er vragen zijn over de trainingen, dan kunt u contact opnemen met één van de trainsters.
Mochten er vragen zijn over andere zaken, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of via de mail spoordonksegirls@gmail.com.

Bestuur Korfbalvereniging Spoordonkse Girls
Pierre van der Heijden
Sjanet van Agt
Henriëtte van Roessel
Lisa van Ham
Lenne van Hamont

Reacties

geplaatste reacties op bovenstaand bericht