Leden kunnen gedurende het gehele seizoen worden opgegeven, maar zij kunnen alleen aan de wedstrijden deelnemen als de trainer/trainster vindt dat er voldoende is getraind, en mits er plaats is in het team. De minimum leeftijd op het moment van aanmelden dient 6 jaar te zijn om mee te kunnen korfballen. Speelsters van 5 jaar worden ook toegelaten, echter kunnen zij alleen mee trainen. Bij voldoende belangstelling worden er onderling wedstrijden met omliggende verenigingen geregeld. Deze leeftijd geldt zowel voor jongens als voor meisjes.

Voor aanmelding kan hier het inschrijfformulier gedownload worden. Na invulling en ondertekening dit formulier graag afgeven bij Sjanet van Agt, Nieuwedijk 26 of mailen naar sjanet_agt@hotmail.com.

De leeftijd is bepalend voor de hoogte van het bedrag dat aan contributie verschuldigd is. De contributie wordt, na een afgegeven machtiging (inschrijfformulier), 2 keer per jaar door de vereniging geïncasseerd. De eerste helft wordt van uw rekening afgeschreven in december en de tweede helft in juni.

Voor vragen over de contributiebetaling kun je contact opnemen met onze penningmeester Anouk Franken via email anouk_franken01@hotmail.com.

Contributie 2020-2021
De peildatum van de KNKV is 31 december 2020 voor het seizoen van 2020-2021. De leeftijd die de speelsters op die datum hebben, hanteren wij.
Mochten er vragen zijn, kunt u terecht bij onze penningmeester Anouk Franken of via spoordonksegirls@gmail.com

0 tot en met 6 jaar: € 43,00 per halfjaar
7 tot en met 11 jaar: € 55,00 per halfjaar
12 tot en 15 jaar: € 63,50 per halfjaar
16 tot en met 18 jaar: € 75,00 per halfjaar
19 jaar en ouder: € 91,50 per halfjaar
Midweek: € 75,00 per halfjaar

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.